Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kaavoitus, rakentaminen & maisemanhoito

 

Kaavoitustilanne

Maakuntakaava. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Siirtoviemäri kirkonkylältä Kasvihuoneilmiön lähettyville.

Yleiskaava. Iso-Ruokjärven pohjoisinta osaa koskee Sammatin pohjoisosien osayleiskaava 2007. Muilta osin Iso-Ruokjärvellä ei ole yleiskaavaa. Mutta liittyen Espoo-Salo-oikorataan (ks. myöhemmät linkit), työn alla on Sammatti, Pohjoisosien osayleiskaavan muutos (Y8). Hyväksymisvaihe loppuvuodesta 2020.

Ranta-asemakaavaEi ole (Kirmusjärven Isosaaren ranta-asemakaava on vireillä, 2015 alkaen).

 

Liikennesuunnitelmat

Espoo-Salo oikorata, ns tunnin juna Helsingistä Turkuun. Suunniteltu ratalinjaus kiertää Iso-Ruokjärven pohjoisessa, kulkien moottoritien ja Kasvihuoneilmiön välistä. Suunnitelmakartta, kevät 2020

 

Rakentaminen

Lohjan kaupungin rakennusjärjestys 2015. Sisältää Sammatin vanhaa asemakaavaa koskevia lisämääräyksiä. Sammatin kunnan rakennusjärjestys vuodelta 2002 ei liene enää voimassa.

 

Jätevedet & käymäläjätteet

Jätevesien käsittelyä säätelee haja-asutusalueen jätevesiasetus (209/2011). Asetuksen siirtymäaika on päättynyt 2019. Asetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja asuinkiinteistöjä (tämän jälkeen rakennetut systeemit ovat jo säädösten mukaisia). Jätevesiasetus ei koske sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat täysin kantoveden varassa ja joissa on vain kuivakäymälä. 

Vesistön lähellä (rantaan < 100 m) tai pohjavesialueella olevien kiinteistöjen tulee siis täyttää puhdistusvaatimus viimeistään 31.10.2019 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä (esim. vesikäymälän rakentaminen tai talousjätevesijärjestelmän uusiminen).

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat kuitenkin aina etusijalla myös puhdistustason ja aikataulun osalta.

Ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä sitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä pitää säilyttää kiinteistöllä ja esittää viranomaiselle pyydettäessä. Selvityslomake löytyy Lohjan kaupungin sivuilta.

HUOM: Käymäläjäte on kompostoitava; sitä ei saa haudata maahan (Terveydensuojeluasetus 1280/1994).

 

Maisemanhoito

 Keskinen, H. (1998). Lönnrotin maisemissa. Matkailumaisemien ja maisemanhoidon kehittämissuunnitelma Sammattiin. Diplomityö, TKK Arkkitehtiosasto. Uudenmaan liiton julkaisuja E39.

Antikainen & Levonmaa (2008): Lohjan & Sammatin maisemaselvityksetKiinnostava selvitys alueen maisema-arvoista ja historiasta.

 

Paikkatietoikkuna

Karttaikkunan kautta löydät esimerkiksi erittäin tarkaksi zoomattavan kartan maastomerkinnöin, kiinteistöjaotuksen ym.

 

Käytä paikallisia yrittäjiä remonttihommiin

Lohjan kaupungin sivuilta löytyi aiemmin lista Sammattilaisista yrittäjistä, mutta ei löydy enää. Karjalohjan–Sammatin Yrittäjät ry:n Neuvokki yhteystietoineen on vuodelta 2016-17.

 

Kaivoveden testaus

Luvyn laboratorio tekee myös kaivoveden testausta. Laboratorionäytteitä otetaan vastaan maanantaista torstaihin kello 8.00 - 15.30 (ei perjantaisin eikä aattoina). Puhtaat näyteastiat ja näytteenotto-ohjeet voi noutaa laboratoriosta sen aukioloaikoina.